تور اروپا: 13 روز ایتالیا، هلند و فرانسه - تور تابستان 89

13 روز ایتالیا –هلند-فرانسه
5 شب رم-فلورانس
3شب آمستردام
4شب پاریس
 
هزینه خارج از کشور برای بزرگسال + بلیط: 1,545,000 تومان + 2295 یورو
 
قیمت برای 2-12 سال: 1,360,000 تومان
 
تاریخ حرکت: 2 فروردین
 
هزينه کودکان زير 2 سال 15% مبلغ ريالی بزرگسال محاسبه می گردد.
نرخ تورهايی که مبلغ ارزی آن با * مشخص گرديده متعاقباً اعلام می گردد.
تورهای مالزی، سنگاپور، هندوستان، تونس، لبنان و ... متعاقباً اعلام خواهد شد.
تفاوت نرخ در مسيرهای مشابه به دليل درجه هتل ها، شرکت هواپيمايی و تاريخ حرکت تور می باشد.
 
 
تاریخهای برگزاری
رديف تاريخ شروع تاريخ پايان قیمت پایه وضعيت  
1 1389/01/02 1389/01/15  ریال 1
مدت اقامت 13 روز و 12 شب
تاريخ انتشار
تعداد بازدید 970

تورهای مشابه
tourdivlsit