تور اروپا: 13 روز ایتالیا، هلند و فرانسه - تور تابستان 89
13 روز ایتالیا –هلند-فرانسه
5 شب رم-فلورانس
3شب آمستردام
4شب پاریس
 
هزینه خارج از کشور برای بزرگسال + بلیط: 1,545,000 تومان + 2295 یورو
 
قیمت برای 2-12 سال: 1,360,000 تومان
 
تاریخ حرکت: 2 فروردین
 
هزينه کودکان زير 2 سال 15% مبلغ ريالی بزرگسال محاسبه می گردد.
نرخ تورهايی که مبلغ ارزی آن با * مشخص گرديده متعاقباً اعلام می گردد.
تورهای مالزی، سنگاپور، هندوستان، تونس، لبنان و ... متعاقباً اعلام خواهد شد.
تفاوت نرخ در مسيرهای مشابه به دليل درجه هتل ها، شرکت هواپيمايی و تاريخ حرکت تور می باشد.
 
 
تاریخهای برگزاری
رديف توضیحات تاريخ شروع تاريخ پايان قیمت پایه وضعيت
1 1389/01/02 1389/01/15 15,450,000 ریال + 2,295 €
تماس
* (تکمیل گزینه های ستاره دار الزامی می باشد.)
نام *
جنسیت*
شركت/موسسه
Email*
تلفن
فاكس
موضوع* 1111تور اروپا: 13 روز ایتالیا، هلند و فرانسه - تور تابستان 89
پيام*
 
تورهای مشابه
tourdivlsit